Opornica za rame - post operacijska - abdukcijska (15°)